Piątek, 15 stycznia 2021. Imieniny Arnolda, Dory, Pawła

Gmina Działdowo inwestuje z głową

2017-09-30 14:46:39 (ost. akt: 2017-09-30 11:53:52)
Paweł Cieśliński

Paweł Cieśliński

Autor zdjęcia: Karol Worombel

Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Działdowo, Podejmowanie inicjatyw społecznych, wspieranie działań dążących do rozwoju lokalnego. Te kierunki rozwoju realizujemy i będziemy kontynuować w przyszłości - wywiad z wójtem Gminy Działdowo Pawłem Cieślińskim.

— Rok 2017 to czas wielu działań i inwestycji w Gminie Działdowo.
— W ostatnich miesiącach na terenie Gminy Działdowo wykonano wiele przedsięwzięć o różnym charakterze, służących aktywnemu jej rozwojowi oraz zwiększaniu potencjału gospodarczo – społecznego.
Do większych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Działdowo należą trzy inwestycje polegające na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Kisiny i Kurki oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Kisiny.
Wyżej wymienione przedsięwzięcia dofinansowane zostały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

— Dzięki realizacji tych inwestycji na terenie Gminy Działdowo powstało ponad 2 km dróg, co ma pozytywny wpływ na rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
— Inne korzyści płynące z realizacji tych przedsięwzięć to poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa mniejszych jezdni, co ma bezpośredni wpływ na lokalną społeczność, inwestorów, czy turystów. Łączna wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła ponad 1 150 000,00 zł, a łączna kwota dofinansowania ponad 740 000,00 zł.

— Także, w pierwszym półroczu wykonano inwestycję polegającą na budowie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ruszkowie.
— Nowopowstała sala gimnastyczna ma postać hali jednonawowej parterowej o wymiarach wewnętrznych 12,20 x 24,20 m, wysokość 6,56 m pod okapem i stanowi uzupełnienie istniejącego zespołu budynków, łącząc się funkcjonalnie z budynkiem szkoły od strony elewacji tylnej. Część łącznika stykającego się ze ścianą istniejącego budynku szkolnego wykonana jest ze szkła, tak aby zachować istniejące relacje widokowe historycznego budynku szkoły oraz pozostawić elewacje bez żadnych ingerencji. Ta inwestycja umożliwi lokalnej społeczności oraz dzieciom aktywne uprawianie sportu.

— Na przestrzeni ostatnich miesięcy na terenie Gminy Działdowo, zrealizowano także inne mniejsze przedsięwzięcia.
— Są to: budowa chodnika w miejscowości Krasnołąka,
modernizacja dróg gminnych gruntowych na terenie gminy,
budowa chodnika w Turzy Wielkiej (wzdłuż drogi powiatowej),
remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku świetlicowo–mieszkalnym w Sękowie, wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Mosznicy.

— Od roku 2010 Gmina Działdowo aktywnie współpracuje z lokalną społecznością w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.
— Także w tym roku, w ramach funduszu Gmina Działdowo zrealizowała wiele mniejszych, ale jakże potrzebnych przedsięwzięć, takich jak: doposażenie świetlic, bibliotek, placów zabaw i boisk, doposażenie siłowni zewnętrznych,
budowa chodników, parkingów oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej, remont boiska wiejskiego, zakup i montaż lamp solarnych, pielęgnacja terenów zielonych,
organizacja imprez sportowo–kulturalnych, i inne.

— Podobnie jak pierwsze, tak i drugie półrocze. zapowiada się pracowicie.
— Aktualnie Gmina Działdowo podpisała z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Oddziałem Terenowym w Olsztynie umowy na realizację przedsięwzięć polegających na doprowadzeniu do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w miejscowościach Turza Wielka, Rudolfowo oraz Grzybiny. Przedsięwzięcia te dofinansowane zostaną na kwotę ok. 500 000,00 zł.

— Obecnie rusza realizacja projektu pt. „Akademia Bystrzaków” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Działdowo.
— Przewidywany okres jego realizacji to: wrzesień 2017r. – sierpień 2018r., a wartość projektu: 904 330,00 zł, w tym wkład własny: 50 640,00 zł. Dofinansowanie UE: 768 680,50 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Działdowo oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach, co ma zostać osiągnięte poprzez: rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy 280 uczniów poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym, rozwój kompetencji 44 nauczycieli, przeszkolenie 30 rodziców/opiekunów – wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne przyrodniczych i matematycznych pracowni szkolnych w 8 szkołach.

— Jak widać, przed Gminą Działdowo dużo wyzwań i wiele przedsięwzięć do zrealizowania. Wszystkie te działania mają na względzie poprawę jakości i standardu życia jej mieszkańców i jednocześnie czynienia z niej atrakcyjnego miejsca do życia oraz inwestowania.
— Jeszcze w tym roku Gmina Działdowo przewiduje formalne rozpoczęcie I etapu inwestycji z obszaru gospodarki wodno – ściekowej tj. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat.

— Dziękuję za rozmowę


mcz
dzialdowo@gazetaolsztynska.pl

Czytaj e-wydanie
Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages