Poniedziałek, 28 września 2020. Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Uczeń zawsze w centrum uwagi [zdjęcia]

2018-03-04 17:00:00 (ost. akt: 2018-03-04 18:10:09)

Autor zdjęcia: archiwum szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie to środowisko edukacyjne, w którym istotną rolę odgrywa umożliwianie uczniom odniesienia sukcesu. Rok szkolny to blisko 100 inicjatyw edukacyjnych poza zwykłymi lekcjami.

Każdy młody człowiek nosi go przecież w sobie, a zadaniem nauczycieli jest wsparcie, które ujawni indywidualny talent danego ucznia. Oczywiście, istnieją różne kryteria sukcesu, jednak najistotniejszym wydaje się być budowanie poczucia własnej wartości, poczucia sprawstwa i wiary w swoje możliwości. Staramy się kierować starą, ale jakże mądrą maksymą, dotyczącą wychowania dzieci i młodzieży: dać dziecku mocne korzenie wiary w siebie i swoje ugruntowane umiejętności oraz wyposażyć je w potężne skrzydła, aby mogło się realizować i wzbijać coraz wyżej.

Otwieramy głowy
Nadrzędną rolą nauczania w szkole podstawowej jest przygotowanie dziecka do kontynuowania nauki na dalszych etapach. To, jak będzie wyglądało dorosłe życie naszych uczniów, jak będą umieli sprostać i odpowiedzieć na wyzwania przyszłości, kształtowane jest właśnie dzięki tej wierze w możliwość odniesienia życiowego sukcesu. Młody człowiek powinien poszukiwać własnej drogi, realizować swoje zainteresowania i odnajdywać w nas dorosłych oparcie w tych poszukiwaniach. Dla kogoś będzie to zdobywanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego, dla innego - zwycięstwo w zawodach sportowych, ktoś inny spełnia się w zadaniach społecznych lub artystycznych. Są też uczniowie – których olbrzymim zwycięstwem jest opanowanie tabliczki mnożenia, przeczytanie tekstu bez błędu. Pamiętajmy, że żyjemy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości i przygotowanie do ciągłych zmian, selekcjonowanie informacji i współpraca w zespole stanowi najważniejsze wyzwanie, tak dla ucznia, jak i dla uczącego. Dlatego w Trójce od wielu lat z powodzeniem pracujemy metoda projektów edukacyjnych, umożliwiając tym samym uczniom realizację własnych potrzeb, zgodnie z indywidualnymi możliwościami. Organizując zajęcia dodatkowe i obowiązkowe oparte o gry logiczne i planszowe, zabawy filozoficzne, ćwiczenia artystyczne , stosując nowe narzędzia w postaci programów multimedialnych, aplikacji, wychodząc z procesem edukacji poza szkołę, pobudzamy kreatywność oraz motywujemy uczniów w oparciu o naturalną radość i satysfakcję z procesu samodzielnego (ukierunkowanego przez nauczyciela) zdobywania wiedzy i umiejętności – „Otwieramy głowy.”

Nauka nie może być nudna
Jesteśmy szkoła uczącą się dla przyszłości i od siebie wzajemnie, ciągle się doskonalącą. Wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności, pozwalające na kontynuację nauki w przeświadczeniu o własnej wartości, bez obaw przed pojawiającymi się problemami. Dbamy przede wszystkim o budowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własną karierę i życie w społeczeństwie informacyjnym oraz przygotowanie do pełnego, satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu: rodzinnym, społecznym, publicznym, kulturalnym i naukowym. Dzięki łączeniu tradycji z nowoczesnością, stwarzamy naszym uczniom możliwości krytycznego obserwowania otaczającego świata i zachodzących w nim procesów oraz refleksyjnego formułowania stanowiska.

Młody człowiek uczy się przez doświadczanie, dlatego nauczyciele klas edukacji wczesnoszkolnej organizują co miesiąc pokazy doświadczeń fizycznych, chemicznych, w klasach założone są małe uprawy roślin, wokół szkoły zaczyna powstawać ogród edukacyjny dla młodszych uczniów II etapu edukacyjnego. Każdy uczeń może odnieść sukces naukowy – wyhodować piękną roślinę! Tak właśnie rozbudzamy ciekawość naukową, aby w przyszłości stała się naturalną potrzebą. Nie trzeba być wybitnym we wszystkim, uczeń musi dostrzec w nauce szansę na wyrażenie siebie. To może być język obcy lub matematyka, a równie dobrze muzyka lub taniec.

Każdy rok szkolny to około 60 wycieczek i wyjazdów edukacyjnych. Każdy z nich to okazja do zdobycia nowych doświadczeń, a więc do nauczenia się czegoś. Każdy miesiąc to spotkanie podczas żywych lekcji przyrody, historii, biologii, wyjście do teatru, udział w koncercie muzycznym lub rozgrywkach sportowych. Ciągle mnóstwo atrakcji, które uczą bez wysiłku, na trwałe, bo przecież poprzez przeżywanie pozytywnych emocji. Rok szkolny to blisko 100 inicjatyw edukacyjnych poza zwykłymi lekcjami.

Nie tylko polski. nie tylko język
Nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe w oparciu o przeprowadzoną wśród uczniów i rodziców diagnozę potrzeb. To tygodniowo ponad 200 h zajęć pozalekcyjnych przeprowadzanych nieodpłatnie! Są wśród nich zajęcia muzyczne, przedmiotowe, sportowe. Niektóre dedykowane klasom VII i VIII – biologia po angielsku i historia po angielsku skupiają szczególnie zainteresowanych pogłębianiem umiejętności językowych. Jesteśmy jedyną szkołą podstawową, w której wszystkie klasy VII uczęszczają na zajęcia z komunikacji społecznej, będącej kluczowym narzędziem funkcjonowania w świecie. Zajęcia służą także nabywaniu umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji, co jest niezwykle ważne samopoznaniu nastolatków.
Nasza szkoła to miejsce, w którym wyrównuje się szanse dzieci. Aby móc poznawać świat w pełni, należy dać uczniom taką możliwość, dlatego mogą uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych: logopedii, integracji sensorycznej, gimnastyce korekcyjnej i terapii pedagogicznej. Jako jedyna szkoła prowadzimy stymulację sensoryczną mózgu z zastosowaniem słuchawek Forbrainna oraz terapię ręki. Wiele inicjatyw podejmuje także szkolny pedagog i doradca zawodowy.

Siła współpracy
Najefektywniej pracuje się w zespole. Tworzymy możliwości wzajemnej wymiany umiejętności, a zarazem wsparcia. Realizowane projekty interdyscyplinarne włączające całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców - zawsze stanowią powód do satysfakcji. Doceniamy zaangażowanie najważniejszego partnera szkoły - rodziców, którzy są uczestnikami współorganizatorami większości szkolnych wydarzeń. Uważnie wsłuchujemy się w ich głosy, jeśli niekiedy krytyczne, to potrzebne, by dokonywać zmian na lepsze. Wiemy, że to ludzie tworzą szkołę i stanowią o jej wartości.
Tradycją szkoły są organizowane obchody Święta Niepodległości, Ogólnopolskie turnieje sportowe: Przedwiośnie i Katarzynka Cup, Dzień Wiosny, Urodziny Szkoły Od zeszłego roku mieszkańcy Działdowa mogą uczestniczyć w maratonie tańca Spring Fling. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła tak silnie integruje lokalne środowisko i jest postrzegana jako Szkoła z klasą, Szkoła wierna dziedzictwu i Szkoła promująca zdrowie ( nazwy certyfikatów). Naszym oczkiem w głowie jest Samorząd Uczniowski - niezwykle zaangażowany społecznie, charytatywnie. Wychowanie musi być oparte na otwarciu na drugiego człowieka, szczególnie słabszego, dlatego wspieramy Szlachetną Paczkę, spędzamy czas z seniorami, organizujemy przedstawienia i koncerty w OREW-ie. Nie zapominamy również o zwierzętach ze schroniska w Tatarach. Szkolne koło wolontariatu Otwórz serducho już nazwą wyraża ideę uwrażliwiania i empatii. Tylko w Trójce zuchy z Barwnych Smyków odbywają swe cotygodniowe zbiórki. Jesteśmy twórcami uroczystości Pasowania na czytelnika.

Od początku istnienia Trójka kojarzyła się ze sportem. Dziś jest nie inaczej. Oprócz klas sportowych o profilu koszykówki powstała klasa o profilu piłki nożnej. Z sukcesami kontynuujemy dyscyplinę najbliższą patronowi szkoły – lekkoatletykę. Wciąż inwestujemy w sprzęt sportowy, zakupujemy stroje dla drużyn reprezentujących szkołę. Marzymy też i czekamy na remont intensywnie eksploatowanej sali gimnastycznej.

Kierunek - przyszłość
Aby właściwie przygotować młodego człowieka do ciągle zmieniającej się rzeczywistości konieczne jest stworzenie warunków. Dotyczy to również bazy szkoły i jej wyposażenia, infrastruktury komunikacyjnej i dostępu do nowoczesnych narzędzi. Dysponujemy salami dobrze wyposażonymi w sprzęt multimedialny i laboratoryjny, bogata jest nasza biblioteka, świetlica szkolna i sale terapii. Stale podnosimy poziom bezpieczeństwa obejmując nowym monitoringiem kolejne obszary szkoły. Wkrótce rozpoczniemy modernizację szatni – po wakacjach pojawią się pierwsze szafki. Standardem staje się dziennik elektroniczny, dlatego aktualnie testujemy i wybieramy najbardziej odpowiadający naszym oczekiwaniom. Naszym silnym atutem jest prawdziwa stołówka szkolna ze zdrowym menu. Cieszymy się, że przyszłoroczni Pierwszoklasiści będą przychodzić do szkoły na jedną zmianę.

Każda zmiana jest procesem, którego powodzenie zależy od dobrego przygotowania, skuteczność buduje się na etapie planowania. To proces rozłożony w czasie, ciągły. Dlatego Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie elastycznie dostosowuje się do ciągłej zmiany, podlega jej procesom, uczy się dla przyszłości, czerpiąc ze swego bogatego doświadczenia.

Joanna Karaszewska


Czytaj e-wydanie
Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages