Sobota, 4 kwietnia 2020. Imieniny Benedykta, Izodory, Wacławy

Współpraca szkół z pracodawcami

2018-05-03 08:00:00 (ost. akt: 2018-05-02 20:26:16)
Uczestnicy Branżowego Seminarium Zawodowego

Uczestnicy Branżowego Seminarium Zawodowego

Autor zdjęcia: Nadesłane

W piątek 20 kwietnia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie odbyło się Branżowe Seminarium Zawodowe. Spotkanie otworzył Marek Nowacki, kurator oświaty, podkreślając rolę przedsiębiorców w systemie kształcenia zawodowego.

Organizatorami tego spotkania byli: Marlena Perzyńska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Działdowie, Wojciech Lipka - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Działdowie, Pani Joanna Górzyńska-powiatowy doradca zawodowy, Iwona Karkut, doradca - konsultant w projekcie „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi.” W spotkaniu uczestniczyli:Krzysztof Marek Nowacki - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Sława Agata Gęśla - zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych, Danuta Oleksiak – wojewódzki koordynator ds. doradztwa zawodowego, Marian Janicki - Starosta Działdowski, Marian Brandt – Wicestarosta Działdowski, przedstawiciele lokalnych firm, przedstawiciele PUP w Działdowie, dyrektorzy szkół i placówek kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi.

Poczęstunek dla uczestników seminarium przygotowali uczniowie wraz z opiekunami Zespołu Szkół w Malinowie. Spotkanie otworzył Marek Nowacki, kurator oświaty, podkreślając rolę przedsiębiorców w systemie kształcenia zawodowego. Zachęcał obecnych na seminarium przedsiębiorców do dzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi procesu kształcenia zawodowego oraz określenia potrzeb lokalnego rynku pracy. Z niepokojem poinformował, że aż 40 procent absolwentów nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Wyraził przekonanie, że jedynie współpraca szkół z pracodawcami może wpłynąć na zmianę tego niekorzystnego zjawiska.
W kolejnym wystąpieniu, Marian Janicki, Starosta Działdowski, zwrócił uwagę na częste niedostosowanie oferty szkół kształcących w zawodach do potrzeb rynku pracy. Pokreślił, że oferta kształcenia powinna odpowiadać na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców, aby młodzież chętnie kontynuowała naukę i podejmowała pracę w naszym powiecie.
Sława Agata Gęśla - zaprezentowała kierunki zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym przedstawione przez Ministra Edukacji Narodowej podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód”. Podkreśliła aktywną rolę pracodawców w rozwoju kształcenia zawodowego, rangę współpracy szkół z pracodawcami oraz konieczność ciągłego rozwoju kadry nauczycieli kształcenia zawodowego.Wszystkie zmiany mają służyć odbudowie szkolnictwa zawodowego w celu skutecznego przygotowania młodzieży do zawodu i dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Gęśla omówiła również zmiany programowe, organizacyjne i prawne służące poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Zaprezentowała także założenia Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu -Laboratorium. Mój Profil, którego głównymi celami są wsparcie uczniów w wyborze zawodu oraz poznanie rzeczywistego środowiska pracy. Służyć temu mają wycieczki zawodoznawcze. 
Pani Joanna Górzyńska, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego w powiecie działdowskim, zapraszając zaproszonych pracodawców do dyskusji przedstawiła dotychczasowe formy współpracy szkół z lokalnymi zakładami pracy. Są to przede wszystkim wycieczki zawodoznawcze, projekty Dzień Przedsiębiorczości i Zawodowy Rodzic, projekty w ramach programu Erasmus+.
Dyskusję rozpoczął Piotr Dercz – dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie, który zaprezentował współpracę szkoły z firmą Heinz Glas Działdowo Sp. zo.o., na mocy której utworzono klasę patronacką w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego. Następnie głos zabrała pani Elle Grüenefeld- prezes Heinz Glas Działdowo Sp. zo.o. W swoim wystąpieniu zachęcała pracodawców do „inwestowania w młodzież”: podejmowania współpracy ze szkołami i tworzenia klas patronackich. Zwróciła uwagę na konieczność uświadomienia młodym ludziom ciągłej potrzeby poszerzania swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kształtowania szacunku do pracy. Na przykładzie niemieckiego systemu szkolnictwa zawodowego podkreśliła potrzebę samorozwoju nauczycieli w formie praktyk w zakładach pracy.

Z kolei Gabriel Chojak, prezes Dekorglass S.A. Działdowo, podkreślił potrzebę współpracy z rodzicami, którzy w dużym stopniu maja wpływ na wybory zawodowe swoich dzieci. Celem takiej współpracy powinno być także uświadomienie uczniom i ich rodzicom zmian, jakie zachodzą w zawodach oraz warunkach pracy w zakładach w związku z komputeryzacją i automatyzacją maszyn oraz urządzeń. Podkreślił potrzebę nauki zawodowego języka angielskiego, niezbędnego chociażby w przypadku obsługi i serwisu maszyn oraz urządzeń w przedsiębiorstwach. Mogą temu służyć m.in. staże w zagranicznych przedsiębiorstwach.
Do wypowiedz Gabriela Chojaka nawiązał dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie, pan Jacek Markiewicz, który opowiedział o procesie utworzenia nowego kierunku technik mechanik – operator obrabiarek skrawających, który został poprzedzony wieloma rozmowami z lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami samorządu, dzięki czemu jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy. W swojej wypowiedzi podkreślił, że uruchomienie nowego kierunku kształcenia zawodowego było możliwe dzięki współpracy szkoły, samorządu oraz pracodawcy - Gabriela Chojaka, którzy rozumieją wspólną odpowiedzialność za rozwój szkolnictwa zawodowego.
Następnie do dyskusji włączyła się i Renata Buczyńska – dyrektor ds. organizacyjno-ekonomicznych Zakładu Produkcji Obuwia „Vi-GGa-Mi” s.c., która powiedziała o potrzebach reprezentowanego przedsiębiorstwa. Zaznaczyła, że dużym problemem w przyszłości może okazać się starzenie kadry specjalistów w zawodzie szwaczki, stąd potrzeba kształcenie młodych ludzi właśnie w tym zawodzie, który daje możliwość zatrudnienia w wielu firmach w regionie. W odpowiedzi dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Pan Andrzej Piątkowski poinformował, że szkoła miała w swojej ofercie taki kierunek, jednak nie spotkał się on z zainteresowaniem ze strony młodzieży.

Następnie głos w dyskusji zabrał Piotr Kozakiewicz, Dyrektor ds. produkcji Zakładu Produkcji Przewodów Elektrycznych Eltrim, który również powiedział o braku przygotowania młodych ludzi do zawodów w jego przedsiębiorstwie. Zakład przyjmuje pracowników o różnych kwalifikacjach, których proces wyszkolenia trwa 7 lat. Zgłosił konieczność wykształcenia na poziomie technikum a nie studiów wyższych specjalistów ds. zarządzania szeroko pojętą produkcją, obsługi nowych technologii, serwisu maszyn, operatorów przetwórstwa tworzyw sztucznych, opakowań.
Dariusz Chełmiński, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Działdowie, zwrócił się do pracodawców, aby oferowali młodzieży atrakcyjne oferty pracy, które jednocześnie dadzą im szansę rozwoju, jak i dobrych zarobków. Inaczej młodzież nadal będzie migrowała do większych ośrodków czy zagranicę. Zwrócił również uwagę, iż młodzież, odbywająca staże czy praktyki, większą część czasu przebywa w zakładach pracy, dlatego powinny one wesprzeć szkoły w wychowaniu młodzieży.

Z kolei Jerzy Stankiewicz reprezentujący Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Działdowie przedstawił statystyki kierunków, które świadczą o niedopasowaniu do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zaznaczył, że główny deficyt dotyczy zawodów: robotnik budowlany, murarz-tynkarz, spawacz, tapicer, cieśla i stolarz budowlany.
Pani Marlena Perzyńska, Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Działdowie,przedstawiła dane statystyczne dotyczące kierunków kształcenia zawodowego realizowanych w szkołach powiatu działdowskiego. Pokreśliła, że większość kierunków proponowanych przez szkoły odpowiada na potrzeby lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy. Jedynym zawodem nadwyżkowym jest technik ekonomista, pozostałe kierunki są dostosowane do potrzeb pracodawców. Podkreśliła, że w powiecie działdowskim 60 procent absolwentów gimnazjów wybiera szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, co świadczy o efektywnej promocji szkolnictwa branżowego i technicznego wśród uczniów oraz ich rodziców. W dyskusji wszyscy pracodawcy potwierdzili konieczność współpracy i wspólną odpowiedzialności nie tylko za kształcenie, ale również za wychowanie młodzieży w duchu szacunku do pracy i świadomości ciągłego kształcenia się wobec zmieniających się warunków pracy i rozwoju technologii. Zaprosili szkoły do dalszej współpracy oraz wizyt uczniów w swoich zakładach pracy. Dyskusję zamknął Marian Brandt, Wicestarosta Działdowski, który zaznaczył, że wsparcie pracodawców przyśpieszy rozwój kształcenia zawodowego, które zapewni wykształcenie kadr dla nowoczesnej, zmieniającej się gospodarki. Podkreślił, że priorytetem kształcenia zawodowego powinno być dostosowanie do potrzeb pracodawców, żeby jak największa liczba absolwentów podejmowała pracę w kraju.
Podsumowując spotkanie, Pan Kurator podziękował za merytoryczne uwagi przedsiębiorców i podzielenie się własnym doświadczeniem zaproszonych gości. Zwrócił uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu i wspólną odpowiedzialność za odbudowę kształcenia zawodowego. Jeszcze raz podkreślił, że przedsiębiorcy są jednym z najważniejszych filarów rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.
Zachęcił doradców zawodowych, pedagogów i pracodawców do przystąpienia do programu Laboratorium. Mój Profil, którego ideą jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z warunkami pracy oraz zawodami w lokalnych przedsiębiorstwach. Zaproponował kontynuację spotkań, na które można by zaprosić przedstawicieli sąsiednich powiatów. Wspólne spotkania szkół branżowych i technicznych, pracodawców oraz samorządów przyczynią się do racjonalnego zagospodarowania środków finansowych przeznaczonych na odbudowe kształcenia zawodowego.

SZWPolub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Szacunek dla piwa #2764801 | 5.173.*.* 20 lip 2019 15:08

  Zawsze Niemcy były aż nadto sprytne aby kosztem obcej siły roboczej budować swój dobrobyt. To co się dzieje w Działdowie jest niczym innym.

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Ja taki, czyli jaki? #2764748 | 5.173.*.* 20 lip 2019 13:40

  Jak zwykle wykorzystano młodzież z Malinowa do "robienia cateringu".

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

Zagraj w GRY.wm.pl

 • Goodgame Empire
 • Goodgame Big Farm
 • Goodgame Poker
 • Shadow Kings - The Dark Ages