Wtorek, 7 lipca 2020. Imieniny Estery, Kiry, Rudolfa

Powiat działdowski w "żółtej strefie"!

2019-09-15 12:00:00 (ost. akt: 2019-09-13 09:35:40)

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

Padłe dziki, zakażone wirusem ASF coraz bliżej granic powiatu działdowskiego. W grzybobraniu, na terenach występowania wirusa ASF stwierdzanego u padłych lub odstrzelonych dzików nie powinny uczestniczyć osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu działdowskiego, jak też przebywających na terenie powiatu, o zachowanie odpowiednich zasad postępowania wynikających z realnego zagrożenia wystąpienia choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Możliwe jest przeniesieniem wirusa z miejsc wcześniejszego pobytu dzików lub padliny tych zwierząt do zagród z trzodą chlewną. Apel ten wynika z faktu coraz bliższych miejsc znalezienia padłych dzików od granic naszego powiatu, u których w badaniu laboratoryjnym zdiagnozowano wirusa ASF oraz wzmożonego obecnie grzybobrania, zbierania żurawiny, prac polowych m.in. przy koszeniu kukurydzy, trawy i obróbce gleby, co niewątpliwie może sprzyjać niezamierzonemu przeniesienia wirusa ASF do budynku w którym utrzymywane są świnie, jeśli nie zachowa się należytej ostrożności i bioasekuracji.

W grzybobraniu, na terenach występowania wirusa ASF stwierdzanego u padłych lub odstrzelonych dzików nie powinny uczestniczyć osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami. W innych przypadkach minimalna długość karencji przed kontaktem ze świniami powinna wynosić 72 godziny. Nigdy, nie należy wchodzić do chlewni jeśli przebywało się w lesie, na polu, na łące lub innym miejscu możliwego przebywania dzików nie zmieniając jednocześnie ubrania i butów oraz jeśli nie zastosowano zasad higieny, w tym mycia i dezynfekcji rąk i nie założono obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do obsługi świń.

Maszyny rolnicze i środki transportu przeznaczone do prac polowych, wjeżdżające na teren gospodarstwa należy poddać skutecznej dezynfekcji i usytuować w jednym miejscu z dala od budynków, w których są utrzymywane świnie. Inne środki transportu, najlepiej gdyby nie wjeżdżały na teren gospodarstwa, a jeśli jest to konieczne (paszowozy, środki transportu do przewozu świń) muszą być dezynfekowane i wpisane do ewidencji prowadzonej w gospodarstwie.

W przypadku znalezienia padłego dzika a nawet jego szczątków nie należy zbliżać się ani dotykać zwłok. Powinno się natomiast w miarę możliwości oznakować miejsce np. kolorową taśmą zawieszoną np. na krzewie; jeśli posiada się telefon komórkowy namierzyć współrzędne geograficzne i natychmiast skontaktować się z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, najbliższym lekarzem weterynarii, leśniczym, myśliwym lub policją bądź urzędem gminy, aby jak najszybciej można było pobrać próbki do badań w kierunku ASF , zdezynfekować miejsce i przekazać do utylizacji padłego dzika lub jego szczątki.

Powyższe wskazania dotyczą w szczególności obszarów utworzonych w związku z występowaniem ASF, zatem również obszaru ochronnego (tzw. strefa żółta), w którym od 4 września 2019 r. znalazł się powiat działdowski.

Otóż 4 września 2019 r. została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019r. zmieniająca załącznik nr I do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, na podstawie której powiat działdowski wchodzi w obszar ochronny (strefę żółtą). W związku z powyższym obowiązują przepisy prawa dla obszaru ochronnego to znaczy, że oprócz dotychczasowych wymagań dotyczących bioasekuracji gospodarstw, dodatkowo w obszarze ochronnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń) należy:

—wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość- nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Przepisu tego nie stosuje się jeżeli przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję.

—wdrożyć program monitorowania i zwalczania gryzoni;

—w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie;

—nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym lub obszarze zagrożenia, lub obszarze objętym ograniczeniami, lub z tych obszarów;

—nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń;

—obowiązuje nowy wzór świadectwa zdrowia!
Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym.

Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń
i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie":
*Posiadacze świń są obowiązani do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń.
*Posiadacze świń są obowiązani do informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.
*Posiadacze świń są obowiązani do niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje również ,że na terenie powiatu trwa intensywny odstrzał dzików w ramach zarządzonego z dniem 23 lipca 2019 r odstrzałem sanitarnym w liczbie 216 szt – poza planami łowieckimi. Wraz z wejściem powiatu do obszaru ochronnego wszystkie dziki odstrzelone będą badane w kierunku afrykańskiego pomoru świń i dopiero po uzyskaniu wyniku ujemnego możliwe będzie ich zagospodarowanie.
Obecnie odbywają się liczne szkolenia dotyczące wymogów dla obszaru ochronnego, w którym znajduję się od kilku dni powiat działdowski. Najbliższe szkolenie odbędzie się 18.09.2019 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej MGOK w Lidzbarku przy Urzędzie Gminy ul. Sadowa 23. A następne 24.09.2019 r. o godz. 10.00 w Iłowie w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Staszica 1.


W przypadku znalezienia padłego dzika a nawet jego szczątków nie należy zbliżać się ani dotykać zwłok. Powinno się natomiast w miarę możliwości oznakować miejsce

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (3) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. rolnik #2791795 | 85.17.*.* 16 wrz 2019 16:19

  Walka z wirusem ASF. Gdzie się mieszczą punkty zapatrywania gospodarstw w maty oraz środki do dezynfekcji aby spryskiwać wszelkie urządzenia i maty w gospodarstwach rolnych? Jak zapobiegać i prowadzić bioasekurację bez otrzymania bezpłatnych środków dezynfekcyjnych. Zapobieganie wirusom które są roznoszone przez wolno żyjące dziki powinny być zwalczane na koszt Skarbu Państwa.

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. Zaklinanie wirusa? #2791152 | 178.36.*.* 15 wrz 2019 13:31

   Przyjdzie grzybiarz, myśliwy albo WETERYNARZ do hodowcy i po ptokach. Zakaz wstępu do lasu powinien być. Na bioasekurację brakuje wiedzy rozumu i pieniędzy.

   Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages