środa, 2 grudnia 2020. Imieniny Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Zmiany? Tak, ale tylko na lepsze!

2019-10-25 19:00:00 (ost. akt: 2019-10-20 16:13:53)

Autor zdjęcia: Katarzyna Wiśniewska

Katarzyna Napiwocka została nowym dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zastąpiła Tadeusza Modzelewskiego, który odszedł na emeryturę. Pani Katarzyna była wieloletnim pracownikiem PCPR posiada doświadczenie oraz ogromną chęć niesienia pomocy potrzebującym. W wywiadzie opowiedziała nam o swoich obowiązkach oraz pracy i zadaniach PCPR.

Czym zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie? Jaka jest w nim rola dyrektora?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie to jednostka organizacyjna powiatu. Realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. PCPR sprawuje nadzór nad domem pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, ośrodkiem interwencji kryzysowej, warsztatem terapii zajęciowej oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi funkcjonującymi na terenie naszego powiatu. Rolą dyrektora jest nadzór nad prawidłowym wypełnianiem realizowanych zadań.

Pełniła Pani funkcję zastępcy dyrektora przez kilkanaście lat, teraz została Pani dyrektorem. Na pewno wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami, obawami…

Do momentu objęcia stanowiska dyrektora zajmowałam się realizacją zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Objęcie stanowiska dyrektora wiąże się ze zwiększoną liczbą obowiązków, ale i jest dla mnie wyzwaniem.

Lubi Pani swoją pracę? Może jest coś, co chciałaby Pani w niej zmienić?

Tak, bardzo. Moją „przygodę” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie rozpoczęłam w maju 2004 roku. Był to niełatwy czas dla naszej jednostki, gdyż nastąpiły duże zmiany kadrowe. Po długiej rozmowie z pełniącą obowiązki dyrektor PCPR panią Małgorzatą Rochoń (obecną dyrektor MOPS w Działdowie) podjęłam się stawianym wyzwaniom. Od samego początku zajmowałam się zadaniami skierowanymi do osób z niepełnosprawnością. Przez ponad 15 lat udało nam się stworzyć bardzo zgrany zespół pracowników pod dyrekcją pana Tadeusza Modzelewskiego, który w lipcu br. przeszedł na emeryturę. Zmiany? Tak, ale tylko na lepsze, aby nasi klienci byli usatysfakcjonowani obsługą, a pracownicy mogli godnie i w dobrych warunkach wykonywać swoją pracę.

Z jakimi problemami boryka się PCPR?

W chwili obecnej największym problem PCPR w Działdowie, ale i również innych jednostek PCPR na terenie kraju jest bardzo mała liczba rodzin niezawodowych i zawodowych. Na terenie powiatu działdowskiego funkcjonuje tylko jedna rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego. W takiej rodzinie umieszczane są przede wszystkim dzieci, które w sytuacjach kryzysowych zagrażającym ich życiu i zdrowiu, w ramach działań interwencyjnych, zostały zabezpieczone przez pracowników ośrodków pomocy społecznej działających we współpracy z funkcjonariuszami policji i pracownikami służby zdrowia. Pobyt dziecka w takiej rodzinie jest co do zasady krótkoterminowy, do momentu znalezienia docelowej rodziny zastępczej lub do zakończenia postępowania sądowego. Brak jest kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze, w których umieszczone dzieci mogłyby przebywać długoterminowo, przynajmniej do osiągnięcia pełnoletności, a nawet do 25 roku życia jeśli kontynuują naukę. W celu poszukiwania kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie jest w trakcie przygotowywania kampanii informacyjnej i reklamowej.

Zaciekawił mnie temat rodzin zastępczych i nasuwa mi się kilka pytań… czy łatwo zostać rodziną zastępczą, kto może nią zostać, jakie kryteria trzeba spełniać?

Piecza zastępcza to przede wszystkim powołanie. Nie każdy z nas jest gotowy na przyjęcie do swojej rodziny nowego dziecka, stworzenia mu domu i pokochania go takiego jakim jest. Dzieci, które potrzebują naszego wsparcia są to dzieci z bardzo bolesnymi doświadczeniami życiowymi. Trzeba wiele miłości, troski i cierpliwości by zbudować dobre relacje z nowo przyjętym dzieckiem. W jednym domu każdy się uczy swoich ról na nowo, zarówno rodzice zastępczy jak i przyjęte dziecko. Rodziny spokrewnione z dzieckiem (pierwszy stopień pokrewieństwa, np. babcia-wnuk), jak i rodziny zastępcze niezawodowe (drugi i kolejne stopnie pokrewieństwa, np. ciocia – siostrzenica) nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Wynagrodzenie przysługuje rodzicom zastępczym, którzy zawodowo zajmują się wychowywaniem dzieci, które nie są z nimi powiązane więzami rodzinnymi.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Obecnie na terenie Powiatu funkcjonuje 58 rodzin zastępczych, w których przebywa 73 dzieci.

W jaki sposób PCPR zapobiega marginalizacji i degradacji społecznej rodziny?

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków. Pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci jest zadaniem jednostek samorządu terytorialnego. Praca z rodziną jest w szczególności zadaniem gminy, a współpraca z gminą i rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w pieczy zastępczej jest zadaniem powiatu wypełnianym przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, którym jest PCPR powołany zarządzeniem starosty, wspiera rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej w szczególności poprzez: pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny, zapraszanie do udziału w posiedzeniach dotyczących oceny aktualnej sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej; pomoc w organizowaniu spotkań z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, za wyjątkiem rodziców posiadających zakaz sądowy, współpracę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z gminą, a szczególnie asystentami rodziny w celu skoordynowania działań mających na celu reintegrację rodziny.

Katarzyna Wiśniewska
dzialdowo@gazetaolsztynska.pl


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. jan #2810015 | 37.248.*.* 26 paź 2019 14:41

  ble ble ble i nic więcej . wyrecytowane z ustawy i nic od siebie, słabo P. Kasiu. Ps. Czy ta funkcja nie jest na wyrost aby?

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Paulina #2809829 | 5.184.*.* 25 paź 2019 23:51

  Śmiem twierdzić, że odpowiedź na ostatnie pytanie nijak ma się do pytania. Przytoczone zostały zadania ustanowione ustawą... nic od siebie, jakie rzeczywiście dzialania podejmuje PCPR.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

Zagraj w GRY.wm.pl

 • Goodgame Empire
 • Goodgame Big Farm
 • Goodgame Poker
 • Shadow Kings - The Dark Ages