środa, 19 grudnia 2018. Imieniny Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Podziel się:

Podziel się:

GIMNAZJUM NR 2 W DZIAŁDOWIE W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE „NOT ONLY FAIR PLAY”

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Działdowie współpracuje jako partner stowarzyszony z Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku przy realizacji projektu „Not Only Fair Play”.

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus + Współpraca Partnerska w Dziedzinie Sportu. Przedsięwzięcie to jest realizowane we wspólnie z dziesięcioma instytucjami partnerskim z dziewięciu krajów europejskich. Główny nacisk jest położony na podnoszenie świadomości znaczenia sportu w szkole, popularyzowanie sportu jako czynnika integracji społecznej uczniów i wyrównania szans, a także promowanie etycznego podejścia do sportu i aktywności fizycznej.
Realizatorzy projektu skupiają się na zebraniu najlepszych praktyk w zakresie promocji sportu w szkole oraz gromadzeniu i upowszechnianiu indywidualnych przypadków łączenia sukcesów sportowych z dobrymi wynikami w nauce. Duży uwagę w projekcie kładzie się również na organizowanie różnorakich imprez sportowych przez szkoły we współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi.
Gimnazjum nr 2 w ramach „dobrych praktyk” promowanych w projekcie udostępniło swe doświadczenia z realizacji własnych imprez sportowych, a informacje te zostały zamieszczone na stronach internetowych „Not Only Fair Play”. Uczniowie i nauczyciele „Dwójki” korzystają z wiedzy eksperckiej udostępnianej w projekcie, mają możliwość współpracy przy organizacji imprez sportowych oraz nawiązania kontaktów z gdańskim szkołami w zakresie promowania sportu i wymiany doświadczeń dotyczących inicjatyw sportowych.
Projekt „Not Only Fair Play” jest wartościowym przedsięwzięciem zmierzającym do polepszenia obecnej sytuacji w zakresie promowania znaczenia sportu w szkole i przekonania młodzieży do uprawiania aktywności fizycznej.
Więcej o projekcie można przeczytać na stronie facebooka „Not Only Fair Play”:
https://www.facebook.com/notonlyfairplay?fref=ts
oraz na stronach programu:
http://notonlyfairplay.pixel-online.org
Informacja o inicjatywach sportowych Gimnazjum nr 2 w Działdowie w ramach „dobrych praktyk” znajduje się na stronie:
http://notonlyfairplay.pixel-online.org/BP_iniziatives_report.php?id=75&cou=&spo=&aim
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Elżbieta Zakrzewska oraz opublikowany na portalu Działdowo: Gimnazjum nr 2 w Działdowie w międzynarodowym projekcie „ Not Only Fair Play”
Oceń artykuł:

(0)