Niedziela, 20 października 2019. Imieniny Ireny, Kleopatry, Witalisa

Podziel się:

Podziel się:

Powietrze w Iłowie-Osadzie źródłem szczęścia?

Powietrze w Iłowie-Osadzie źródłem szczęścia? Aby prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie trzeba na początku przytoczyć postać presokratejskiego jońskiego filozofa przyrody Anaksymenesa.„Powietrze, które wdychamy, jest samym życiem…”. Te słowa filozofa przyrody Anaksymenesa stały się inspiracją dla młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie, aby stworzyć grupę osób zajmującą się badaniem powietrza w naszej okolicy. Dzięki profesjonalnej stacji meteorologicznej wartej 10.000 zł zakupionej za grant w konkursie Wspieramy Rozwój Grupy Cedrob w kategorii Nauka i rozwój zaplanowaliśmy cykliczne umieszczaniu informacji na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie bieżących informacji ze stacji meteorologicznej. Powietrze w Iłowie-Osadzie źródłem szczęścia. Na pewno tak. Zielone płuca Polski. Malowniczy krajobraz. Wspaniali ludzie. Mnóstwo atrakcji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami z zakresu meteorologii i ekologii do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://zszilowo.edu.pl oraz polubienia naszej grupy na Fb: https://www.facebook.com/Rooster-726031107737392/?ref=bookmarks.

Powietrze w Iłowie-Osadzie źródłem szczęścia?

Powietrze w Iłowie-Osadzie źródłem szczęścia? Aby prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie trzeba na początku przytoczyć postać presokratejskiego jońskiego filozofa przyrody Anaksymenesa. Anaksymenes pochodził z Miletu, żył współcześnie z Anaksymandrem, ale był nieco młodszy. Dokładne daty życia Anaksymenesa nie są znane. Wiadomo tylko, że jego dojrzałe lata przypadały na połowę VI w. p.n.e. Źródła mówią, że był przyjacielem, uczniem i następcą Anaksymandra. Jeżeli nawet nie był jego uczniem w dosłownym znaczeniu, to w każdym razie przyjął jego dzieło za punkt wyjścia dla własnej teorii. Poglądy swoje przedstawił w dziele noszącym taki sam tytuł, jak dzieło jego poprzednika - O przyrodzie (Peri fyseos). Pisał w narzeczu jońskim, stylem prostym, nieozdobnym. Dzieło jego zaginęło, ale istniało jeszcze w epoce hellenistycznej. Zaginęła również rozprawa Teofrasta poświęcona analizie filozofii Anaksymenesa (Peri tou Anaximenou).

Anaksymenes uważał, że wszystkie zjawiska meteorologiczne mają swe źródło w rozmaitych stanach powietrza. Powietrze zgęszczone nabierając ruchu staje się wiatrem, a dalsza jego kondensacja tworzy chmury, deszcz, grad i lód. Grzmoty i błyskawice powstają wskutek rozdarcia chmur przez silne wiatry. Tęcza nie jest już jaśniejącą boginią Iris, lecz zjawiskiem wywołanym oddziaływaniem promieni słonecznych na gęsto zbite chmury. Występuje ono w różnych kolorach w zależności od tego, czy przeważa żar słoneczny, czy wilgoć chmur przyćmiewająca blask Słońca.
Świat przedstawia się Anaksymenesowi jako wielki i żywy organizm. Sam będąc tworem powietrznym, otoczony jest warstwą najdoskonalszego powietrza, którym się odżywia. Życie świata jest ciągłym i wiecznym procesem oddychania.
Anaksymenes swoje poglądy czerpał z obserwacji i to wystarczyło mu do sformułowania uogólnienia, że każde kurczenie się wytwarza zimno, a każde rozrzedzenie, czyli rozszerzanie się - ciepło. Że w przyrodzie dzieje się właśnie na odwrót, tego Anaksymenes nie dostrzegł, biorąc skutek za przyczynę. Rozszerzanie, czyli rozrzedzanie, nazywał araiosis (czasem także manosis), a zagęszczanie - pyknosis.
Uważał, że wszystko co istnieje jest metamorfozą powietrza, ono bowiem przyjmuje nieskończenie wiele postaci, tworząc otaczającą nas rzeczywistość. Najbardziej zagęszczone powietrze to kamienie, a najsubtelniejszym tworem powietrznym jest ogień eteryczny, którego już prawie dostrzec nie jesteśmy w stanie. Powietrze może być gęstsze lub rzadsze, cieplejsze lub zimniejsze, ale zawsze pozostaje tą samą substancją. Wszystko powstaje z powietrza i wszystko z powrotem obróci się w powietrze. "Podobnie jak dusza nasza, która jest powietrzem, przenika nas i skupia, tak też cały świat ogarnia dech i powietrze ."
Powietrze, będące w wiecznym ruchu, może przybierać różne formy pod wpływem kondensacji bądź rozrzedzania. Nietrudno wszak zaobserwować, że w dni wilgotne powietrze staje się widzialną mgłą, chmurą, a następnie w toku dalszego krzepnięcia przekształca się w deszcz czy inne formy wody. Jeżeli woda się ogrzeje, dokonuje się proces odwrotny. Najpierw przekształca się w parę, która z kolei miesza się z niewidzialnym powietrzem. Transformacja rozwija się teraz w dwóch kierunkach: z jednej strony w dalszym ciągu dokonuje się krzepnięcie pary zmieszanej z powietrzem, w wyniku czego tworzy się ziemia, kamienie i inne ciała; z drugiej - część tej mieszaniny rozrzedza się coraz bardziej i wskutek tego rozgrzewa się, aż wreszcie zaczyna się żarzyć jako ogień.
Nie ulega wątpliwości, że motywem racjonalnym, który skłonił Anaksymenesa do wyboru powietrza jako arche, było pragnienie wykrycia naturalnej przyczyny wielorakich odmian zjawisk fizycznych, zgodnej z założeniami zasad filozofii monistycznej. Sądził on, że znalazł tę przyczynę w procesie kondensacji i rozrzedzania.
W pojęciu jońskich filozofów przyrody arche była z natury wieczna, nie miała żadnej przyczyny zewnętrznej, gdyż była przyczyną samej siebie. Była nie tylko przedmiotem ruchu, lecz sama była jego źródłem, jego przyczyną. Arche była czymś żywym, wiecznym (aidion) i nieśmiertelnym (athanaton), i dlatego czymś boskim (theion). Anaksymenes wybierając powietrze jako arche uwzględnił żywą w jego czasach wiarę, która łączyła, a nawet identyfikowała, oddech z życiem.
Anaksymenes uważał, że powietrze, które wdychamy, jest samym życiem. To życie, które nas ożywia, jest również siłą ożywiającą świat, duszą świata. Wydaje się, że to utożsamienie powietrza z duszą nie było pomysłem jakiejś szkoły filozoficznej czy sekty religijnej, lecz należało do pierwotnych wierzeń ludowych.

„Powietrze, które wdychamy, jest samym życiem…”. Te słowa filozofa przyrody Anaksymenesa stały się inspiracją dla młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie, aby stworzyć grupę osób zajmującą się tematem powietrza w naszej okolicy. Napisali pod okiem ks. Łukasza Figurskiego projekt „Kogut na dachu” który zwyciężył w II edycja konkursu grantowego organizowanego przez Grupę Cedrob, którego pula nagród wyniosła łącznie 1 milion złotych. Spośród blisko 1300 nadesłanych zgłoszeń wyłonione zostały 73 zwycięskie projekty. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 16 maja 2018 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział laureaci – przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń oraz innych instytucji prowadzących działalność społecznie użyteczną oraz przedstawiciele Organizatora. Naszą grupę reprezentował Pan dyrektor Jacek Markiewicz. Nasz projekt wart 10.000 złotych przeznaczyliśmy na zakup profesjonalnej stacji meteorologicznej Davis Vantage Pro 2 Plus. Profesjonalna stacja wyposażona jest w zestaw czujników: temperatury i wilgotność w osłonie radiacyjnej, deszczomierz, wiatromierz, promieniowanie słoneczne, promieniowanie UV, wentylowany radiator, bateria słoneczna, konsola LCD oraz czujników zapylenia smogu PM 2,5 i PM 10. Od maja 2018 zajmowaliśmy się rozmowami na temat stacji meteo i zachęcaniu innych uczniów do wzięciu udziału w projekcie oraz jego promocji. We wrześniu stworzyliśmy w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie 10 osobową grupę Rooster oraz zaczęliśmy szkolenia przyszłych obserwatorów pogody. Tak przebiegał pierwszy etap projektu. 6 października 2018 firma METEOLAB Sp. z o.o. z Katowic zamontowała na budynku szkoły profesjonalną stacje meteorologiczną Davis Vantage Pro 2 Plus. Od tego dnia rozpoczęliśmy pomiary i promocję naszego projektu. Tak wygląda II etap projektu. Natomiast na III etap projektu zaplanowaliśmy cykliczne umieszczaniu informacji na stronie internetowej bieżących informacji ze stacji meteorologicznej i dalszej promocji projektu.
Powietrze w Iłowie-Osadzie źródłem szczęścia. Na pewno tak. Zielone płuca Polski. Malowniczy krajobraz. Wspaniali ludzie. Mnóstwo atrakcji. Dlatego każdego dnia zapraszamy gości, ale i wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby zobaczyć jaka jest aktualna pogoda, zapylenie pyłkiem smogu w Iłowie-Osadzie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami z zakresu meteorologii i ekologii do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://zszilowo.edu.pl oraz polubienia naszej grupy na Fb: https://www.facebook.com/Rooster-726031107737392/?ref=bookmarks.

Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: ŁF
Oceń artykuł:

(0)